Aanvang van de bouw

In de tweede helft van 1926 werd gestart met de bouw van het juvenaat in opdracht van de Congregatie van Maria Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht. Wegens ruimtegebrek in Maastricht werd er grond aangekocht van Gimborn in Zevenaar in 1926. Het juvenaat zou de naam gaan dragen van Stanislaus Koska, een Poolse Jezuïet, die heilig verklaard was door Paus Benedictus XIII. In sep- tember 1927 werd het juvenaat geopend. Een vijftal broeders namen er hun intrek, ondanks het feit dat het gebouw verre van klaar was; er zat nog geen glas in de ramen en er moest nog veel gemetseld, gestukadoord, getimmerd en geschilderd worden. Uitbreiding vond plaats in 1929, wegens ruimtegebrek. Toen is de vleugel waar de recreatiezaal met daarboven klas 2, 3 en het natuurkundelokaal met daar- boven de slaapzaal, gerealiseerd. Voor foto’s uit deze periode, kijk op de fotopagina onder: Het Juvenaat in de periode 1926 – 1941.

De Bezettingsjaren 1940 – 1945

In eerste instantie vorderde de bezetter een gedeelte van het juvenaat, later het hele gebouw. Dit was in september 1942. Het zou onderdak gaan bieden bieden aan ongeveer 400 jonge soldaten. De noodzakelijke verhuizing van de juvenisten nam 10 dagen in beslag, geholpen door de inwoners van Zevenaar. 

Het gebouw werd in die periode ook gebrukt door de beruchte SS, die het gebouw gebruikte als gevangenis voor verhoor en martelpraktijken. Voor veel ouderen van Zevenaar en omgeving heeft het pand aan de Babberichseweg 23 tragische herinneringen. 

Op 30 maart 1945 is het juvenaat zo goed als verlaten door de bezetter, en op 3 april 1945 trekken de Canadezen Zevenaar binnen. 

Het juvenaat werd een seminarie en later werd het een schippersinternaat. In juni 1955 verhuisde het schippersinternaat en werd het een ULO, en pas in 1965 werd het een vakschool zoals we die kenden, tot en met 1969.

Sluiting van het Juvenaat 1969

Op 22-3-1969 werd besloten dat het Juvenaat in Zevenaar zou gaan sluiten wegens het gering aantal aanmeldingen voor het volgend schooljaar. Schooljaar 1968-1969 kende toen al slechts een 7-tal aanmeldingen. Ouders worden middels een schrijven geïnformeerd en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 13 april 1969. Klik hier voor documenten die betrekking hebben op de sluiting.

De complete geschiedenis

Ben je geïnteresseerd in de complete en uitgebreide geschiedenis van het juvenaat? Dit is uitstekend beschreven in een uitgave getiteld: ”Juvenaat Zevenaar 1927 - 1997”. Een uitgave van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, geschreven door Gerrie A.J. Willemsen in 1997. Kijk voor meer in- formatie op: cvz-zevenaar.nl. De historische informatie die op deze site gebruikt is inclusief een aantal historische foto’s (Jan Witjes) zijn ontleend aan dit boekwerk, met dank ook aan het archief in Maastricht.