Welkom op de site van Juvenaat Zevenaar

Juvenaat St. Stanislaus, Babberichseweg 23 te Zevenaar, zoals tot medio 1969 de officiële benaming luidde. Vanaf  de bouw van het juvenaat in 1926 tot nu kent het een rijke historie. Het belangrijkste doel van deze site is om de periode dat het als juvenaat dienst deed te belichten middels verhalen, foto’s etc. Via de knop “Contact” kan iedereen reageren met vragen, opmerkingen, of een bijdrage leveren middels foto’s, verhalen, aan deze site.

Aanleiding voor deze site

Initiatiefnemer voor deze site is Everard Kietselaer, die uitsluitend het schooljaar 1968 - 1969 mee heeft mogen maken op dit juvenaat. Geënthousiasmeerd door Henk van Sambeeck, Theo van der Aa, Jan van der Sanden en Ben Snelting, heeft Everard besloten om een website over het juvenaat te bouwen, en alles wat er beschikbaar is er op te plaatsen. Regelmatig wordt de site bijgewerkt met nieuws, foto’s, documenten etc.

Hoe het zo gekomen is...

Everard was in contact gekomen met Henk van Sambeeck via schoolbank.nl. Henk gaf aan het juvenaat wel weer eens te wil- len bezoeken, en ook deze van binnen te willen bekijken. Everard is vervolgens gaan bellen met de gemeente Zevenaar die aangaf dat het pand verkocht was aan een projectontwikke- laar die er appartementen in wilde realiseren. De oplevering zou plaats vinden in 2013. De buitengevel heeft een monumentale status, dus daar mocht niet aan verbouwd worden. Er was snel een afspraak  gemaakt met een vriendelijke medewerkster van Baston Wonen uit Zevenaar. Wilden we nog iets zien van het oorspronkelijke interieur, dan was haast geboden. Gewapend met foto- en filmcamera’s stonden we op 18-2- 2009 voor het juvenaat in Zevenaar: Henk van Sambeeck Jan van der Sanden, Ben Snelting, Theo van der Aa en Everard Kietselaer. Tot onze grote “verrassing” was men reeds met de verbouw gestart, en waren verschillende vertrekken niet meer in de originele staat. Door de jaren heen hadden verschillende vertrekken uiteraard een andere functie gekregen, maar alles was nog steeds her- kenbaar Kijk voor de foto’s op de fotopagina, onder: Het juvenaat op 18-2-2009.